O Abeiro do Raposo

GARCÍA QUINTELA e SANTOS ESTÉVEZ sosteñen que se produce unha aliñación arqueoastronómica nos días de solsticio de inverno, xa que dende o Abeiro do Raposo é posible ver ocultarse o sol por enriba do cumio do monte do Santrocado. Pero, o máis importante é que a posición do sol no horizonte nos solpores solsticiais de inverno permite que entre directamente un raio de luz solar no abeiro, por unha pequena fenda, alumeando un petroglifo.